Kursy SI

I MODUŁ

CENA: 1700 PLN

Zielona Góra
21 – 25 października 2023
rejestracja: https://docs.google.com/forms/…

Kraków
16 – 17 i 22 – 24 marca 2024
rejestracja: gadula.szkolenia@gmail.com

 

II MODUŁ

CENA 3.500,-

Zielona Góra
15 – 24 lutego 2024

Kraków
22 czerwca – 01 lipca 2024 r.
rejestracja: gadula.szkolenia@gmail.com

III MODUŁ

CENA 1.800,-

Kraków
19-24.08.2024 r.
rejestracja: gadula.szkolenia@gmail.com

Zielona Góra
18 – 23 maja 2024

Program kursu powstał zgodnie z rekomendacjami International Council for Education in Ayres Sensory Integration. W oparciu o najnowsze badania w dziedzinie neuroplastyczności, psychologii i pedagogiki.
Kursanci wyposażani są w wiedzę teoretyczną i praktyczną, także we wszystkie narzędzia potrzebne do przeprowadzenia diagnozy przebiegu procesów sensorycznych (np. standaryzowane testy i próby kliniczne).

Absolwent po ukończeniu wszystkich III modułów kursu otrzymuje CERTYFIKAT iż posiada kwalifikacje do badania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
Kurs przygotowuje do spełnienia wymagań zawartych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Autorką programu jest wieloletnia Instruktorka Metody Integracji Sensorycznej: Jolanta Kazanowska. Program kursu oraz materiały są konsultowane i weryfikowane wedle najnowszej, rzetelnej wiedzy naukowej opartej na dowodach (Evidence-Based).

Program składa się z trzech Modułów łącznie 210 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

I Moduł (5 dni) 50 godzin zakończony otrzymaniem zaświadczenia

 

Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej

 

zakres tematyczny:

 • wprowadzenie do neurofizjologii procesów sensorycznych
 • zagadnienia neuroplastyczności jako podstawy terapii
 • integracja sensoryczna wg J. Ayres
 • ASIFM jako wytyczne diagnozy i terapii
 • budowa i funkcje układów sensorycznych
 • typologie i charakterystyka wzorców przetwarzania sensorycznego
 • teoria ASI w kontekście powiązanych zjawisk (mizofonia, kakosomia, teoria poliwagalna, interorecepcja)
 • demonstracja, nauka i ćwiczenie wybranych prób klinicznych

II Moduł (10 dni) 100 godzin zakończony otrzymaniem zaświadczenia

 

Diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych

 

zakres tematyczny:

 • prezentacja, nauka i ćwiczenie przeprowadzania Ustrukturyzowanej Obserwacji Klinicznej
 • prezentacja, nauka i ćwiczenie wykonywania Testów Południowo-Kalifornijskich
 • opracowywanie wyników Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej i Ustrukturyzowanej Obserwacji Klinicznej
 • wywiad oraz inne narzędzia w procesie diagnozy
 • charakterystyka rodzajów zaburzeń integracji sensorycznej
 • zaburzenia samoregulacji i przetwarzania bodźców sensorycznych u małych dzieci
 • rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z ADHD i dysleksją
 • nieprawidłowości przebiegu procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy
 • dyspraksja i rozwojowe zaburzenia koordynacji (DCD)
 • rozumowanie kliniczne zmierzające do postawienia diagnozy
 • zasady opracowywania raportów w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania
 • planowanie terapii oraz diety sensorycznej
 • egzamin teoretyczny z treści I i II modułu

III Moduł (6 dni) 60 godzin zakończony otrzymaniem CERTYFIKATU

poświęcony przede wszystkim praktyce

 

Terapia integracji sensorycznej i diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych jako współtowarzyszących.

 

 • nieprawidłowości w przebiegu procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowym, neurologicznymi, zespołami genetycznymi
 • wyzwania przetwarzania sensorycznego jako maskujące różne zaburzenia (przemoc, trauma, choroby psychiczne).
 • metody i techniki terapeutyczne wspierające terapię SI
 • rozumowanie kliniczne i diagnoza w oparciu o własny materiał badawczy
 • opracowywanie planu terapii w oparciu o własną diagnozę
 • tworzenie programów zajęć ukierunkowanych na konkretne rodzaje wzorce zaburzeń integracji sensorycznej
 • egzamin praktyczny (obejmujący wszystkie Testy Południowo-Kalifornijskie i próby kliniczne)
 • codzienne zajęcia praktyczne na sali do terapii SI

Instruktorzy

Organizatorzy kursu

Regulamin kursu