(5 dni) 50 godzin zakończony otrzymaniem zaświadczenia

Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej

zakres tematyczny:

 • wprowadzenie do neurofizjologii procesów sensorycznych
 • zagadnienia neuroplastyczności jako podstawy terapii
 • integracja sensoryczna wg J. Ayres
 • ASIFM jako wytyczne diagnozy i terapii
 • budowa i funkcje układów sensorycznych
 • typologie i charakterystyka wzorców przetwarzania sensorycznego
 • teoria ASI w kontekście powiązanych zjawisk (mizofonia, kakosomia, teoria poliwagalna, interorecepcja) 
 • demonstracja, nauka i ćwiczenie wybranych prób klinicznych

(10 dni) 100 godzin zakończony otrzymaniem zaświadczenia

Diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych

zakres tematyczny:

 • prezentacja, nauka i ćwiczenie przeprowadzania Ustrukturyzowanej Obserwacji Klinicznej
 • prezentacja, nauka i ćwiczenie wykonywania Testów Południowo-Kalifornijskich
 • opracowywanie wyników Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej i Ustrukturyzowanej Obserwacji Klinicznej
 • wywiad oraz inne narzędzia w procesie diagnozy
 • charakterystyka rodzajów zaburzeń integracji sensorycznej
 • zaburzenia samoregulacji i przetwarzania bodźców sensorycznych u małych dzieci
 • rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z ADHD i dysleksją
 • nieprawidłowości przebiegu procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy
 • dyspraksja i rozwojowe zaburzenia koordynacji (DCD)
 • rozumowanie kliniczne zmierzające do postawienia diagnozy
 • zasady opracowywania raportów w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania
 • planowanie terapii oraz diety sensorycznej
 • egzamin teoretyczny z treści I i II modułu

(6 dni) 60 godzin zakończony otrzymaniem CERTYFIKATU

poświęcony przede wszystkim praktyce

Terapia integracji sensorycznej i diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych jako współtowarzyszących.

 • nieprawidłowości w przebiegu procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowym, neurologicznymi, zespołami genetycznymi
 • wyzwania przetwarzania sensorycznego jako maskujące różne zaburzenia (przemoc, trauma, choroby psychiczne).
 • metody i techniki terapeutyczne wspierające terapię SI
 • rozumowanie kliniczne i diagnoza w oparciu o własny materiał badawczy
 • opracowywanie planu terapii w oparciu o własną diagnozę
 • tworzenie programów zajęć ukierunkowanych na konkretne rodzaje wzorce zaburzeń integracji sensorycznej
 • egzamin praktyczny (obejmujący wszystkie Testy Południowo-Kalifornijskie i próby kliniczne)
 • codzienne zajęcia praktyczne na sali do terapii SI