Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

  dr n. med Maria Borkowska   do 23.03.2023

dr Elżbieta Stecko