Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD:

Prezes – Jolanta Kazanowska

Wiceprezes – Beata Majewska

 
Skarbnik – Irena Olbryś

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Monika Krężelok

Członek – Izabela Bielecka

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący – Grażyna Billewicz

Członek – Katarzyna Bakan